Дентален център Булдент

има договор със здравна каса

Ортопедия
orto

– металокерамични корони;

– изцялокерамични корони;

– временни корони;

– мостови конструкции;

– частични и цели протези.