Дентален център Булдент

има договор със здравна каса

Дентална хирургия

oral-surgery1

– екстракция на еднокоренови зъби;

– екстракция на многокоренови зъби;

– инцизия на абсцези и флегмони;

– следоперативни грижи за екстракционната рана ( дренаж, промивка, кюртаж).