Цени

Цени на услугите, извършвани в АПИДП Др. Иван Димитров – Булдент – Варна ЕООД: (за лечение по НЗОК, моля погледнете тук)

Правата на пациентите при получаването на стоматологични услуги се описват в Националния рамков договор.

Здравноосигурените пациенти имат право да изберат стоматолог, който е сключил договор с Националната здравноосигурителна каса, без значение от адресната регистрация. При прегледи при личния стоматолог всички пациенти, които са записани при него трябва да носят със себе си здравноосигурителна книжка. В нея се записват проведени дейности, данни на стоматолога, дата на тяхното извършване. Пациентите, които са здравноосигурени могат също така да променят своя избор на стоматолог. Тяхно право е да получават детайлна информация относно пакетите, обема от дейности, а също и стойността им, преди да получат стоматологичните услуги.

При посещенията при стоматолог пациентите плащат потребителска такса в размер на 2, 90 лв. Трябва да се има предвид, че граждани, попадащи в категорията на освободените от потребителска такса лица и децата под 18 години не следва да заплащат тази такса.

Здравноосигурените деца до 18 годишна възраст имат право на:

– стоматологичен преглед със снемане на зъбен статус – четири лечебни дейности. До две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

Бременните жени имат правото на допълнителен дентален преглед придружен със снемане на зъбен статус.

Лица освободени от плащане на потребителска такса

Приложение № 6 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО“

Лечение на млечни зъби

Поставяне на анестезия (упойка) – 10 лв.

Лечение на кариес на млечен зъб – обтурация ( пломба )– 30 лв.

Поставяне на девитализиращо лекарство – 10 лв.

Лечение на пулпит /периодонтит / на млчечен зъб – 20 лв.

Екстракция на временен зъб  с контактен анестетик (спрей) – 20 лв.

Поставяне на силанти на 1 бр. зъби – 15 лв.

Терапевтична дейност

Секторна рентгенова снимка – 10 лв.

Обстоен преглед, снемане на зъбен статус – 10 лв.

Поставяне на анестезия (упойка) – 10 лв.

Обтурация (пломба) с  глас-йономерен цимент – 30 лв.

Обтурация (пломба) с фотополимер 3M FILTEK , GRADIА – 60 лв.

Обтурация с фотополимер BRILLIANT, SWISSTEC – 40 лв.

Поставяне на девитализиращо лекарство – 20 лв.

Ендодонтско лечение на 1 бр. канал – 40 лв.

Екстирпация на зъбна пулпа на 1 канал (вадене на нерв на канал) – 15 лв.

Обработка на 1 бр. коренов канал – 20 лв.

Хирургична дейност

Поставяне на анестезия (упойка) – 10 лв.

Екстракция (изваждане) на еднокоренов зъб + 1 бр. анестезия – 40 лв.

Екстракция (изваждане) на многокоренов зъб + 1 бр. анестезия – 50 лв.

Екстракция (изваждане) на дълбоко разрушен зъб + 1 бр. анестезия – 60 лв.

Екстракция на мъдрец + 1 бр. анестезия – 80 лв.

Екстракция на ретиниран мъдрец + 1 бр. анестезия – 150 – 250 лв.

Интраорална инцизия (при абсцес) – 25 лв.

Поставяне на имплант – 1100 лв.

Ортопедична дейност

Изработка на временна пластмасова корона – 20 лв.

Изработка на пинлей (метален лят щифт) – 80 лв.

Изработка на композитен инлей (вставка) – 120 лв.

Метална коронка – 90 лв.

Изработка на Бленд корона (метало-керамика) – 140 лв.

Изработка на метало-керамична корона – 180 – 220 лв.

Изработка на прес-корона , фасета – 450 лв.

Частична протеза (с куки) плакова – 180 лв.

Тотална протеза – плакова – 200 лв.

Тотална термопласт протеза VALPLAST – 600 лв.

Корона металокерамика върху имплант – 650 лв.

Други дейности

Обработка на пародонтален  джоб, поставяе на дрен – 15 лв.

Почистване на зъбен камък – 50 лв.

Почистване на зъбен камък+полиране със AirFlow и паста – 70 лв.

Клинично избелване на зъби с фотолампа (2 – 3 сеанса) – 250 лв.

Пълният ценоразпис на АПИДП Др. Иван Димитров – Булдент – Варна ЕООД

може да намерите на ул. Кюстенджа №13.