Денталната ортопедия се фокусира върху диагностика, превенция и коригиране на нередностите на зъбите. При малките деца тя проследява правилния растеж и развитие на зъбите за предотвратяване на възможни проблеми. Докато при възрастните хора, целта е да се коригират вече съществуващи дефекти и да се възстанови правилната дъвкателна функция.

Освен това, денталната ортопедия се занимава и с възстановяване на силно увредени или разрушени зъби. Какъв метод ще се използва, зависи от състоянието на зъба и зъбите около него.

Най-често зъболекарите препоръчват да се сложи коронка на засегнатия зъб. Коронките са най-доброто решение, когато зъбът е счупен, има голям кариес, съществува абразивен процес и има опасност от разрушаване. Функцията на коронката е да възстанови формата и повърхността на зъба и да го предпази от изваждане.

Какво Ви предлагаме?

Дентална ортопедия - Дентален център Булдент Варна - металокерамични корони, изцялокерамични корони, временни корони, мостови конструкции, частични и цели протези– металокерамични коронки;
– изцялокерамични коронки;
– временни коронки;
– мостови конструкции;
– частични и цели протези.