– екстракция на еднокоренови зъби;

– екстракция на многокоренови зъби;

– инцизия на абсцеси и флегмони;

– следоперативни грижи за екстракционната рана ( дренаж, промивка, кюретаж).