Цени

Правата на пациентите при получаването на стоматологични услуги се описват в Националния рамков договор.

Здравноосигурените пациенти имат право да изберат стоматолог, който е сключил договор с Националната здравноосигурителна каса, без значение от адресната регистрация. При прегледи при стоматолог всички пациенти, които са записани при него трябва да носят със себе си здравноосигурителна книжка. В нея се записват проведени дейности, данни на стоматолога, дата на тяхното извършване. Право на пациентите е да получават детайлна информация относно пакетите, обема от дейности, а също и стойността им, преди да получат стоматологичните услуги.

При посещенията при стоматолог пациентите плащат потребителска такса в размер на 2, 90 лв. Трябва да се има предвид, че граждани, попадащи в категорията на освободените от потребителска такса лица и децата под 18 години не следва да заплащат тази такса.

Здравноосигурените деца до 18 годишна възраст имат право на:

– стоматологичен преглед със снемане на зъбен статус – четири лечебни дейности. До две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

Бременните жени имат правото на допълнителен дентален преглед придружен със снемане на зъбен статус.

Лица освободени от плащане на потребителска такса

Приложение № 6 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО“

Обновен ценоразпис за 2020- разгледай сега>>