Дентален 3D рентген

Разполагаме с 3D Рентген Planmeca ProMax за висококачествени панорамни дентални снимки.

Диагностиката е ключов момент в лечението на всеки пациент. За разлика от 2D рентгените, при 3D рентгените устната кухина се проектира в 3 равнини. За целта се правят определен брой 2D образи под различни ъгли и чрез тези проекции се създава триизмерен образ. Той съответства напълно с анатомията на пациента.

Благодарение на 3D рентгените, зъболекарят може да постави по-точна диагноза и да предложи по-добро лечение. 3D снимките му позволяват да изучи подробно какво се случва със зъбите, венците и костите. По този начин може да види проблемите в начален стадий и да се спестят на пациентите инвазивните процедури.

Денталенц ентър Булдент разполага с най-съвременни и модерни технологии за образна диагностика. Нашият 3D рентген може да Ви предложи високо качество на снимките и ниско ниво на облъчване.

Свържете се с нас на телефон: 052 601 008 и запишете час за нашия 3D рентген.